Välj en sida

CQA

En koncern av medieföretag.

CQA Logo

CQA AB är en koncern som ägs av Tomas Ekström och Melker Garay, vilka är grundarna till bland annat bokförlaget Ekström & Garay AB. Koncernen äger 100% i bolagen Ekström & Garay AB och Telegrafstationen AB.

Förkortningen CQA står för de latinska orden Credo Quia Absurdum vilket betyder Jag tror emedan det är orimligt, och den som uttryckte dessa ord var kyrkofadern Quintus Tertullianos (155-220 e.v.t.)

I CQA-koncernen – även kallad Ekström & Garay-koncernen – ingår förlaget Ekström & Garay, som vilar på fyra pelare. Den första är traditionell utgivning där förlaget ekonomiskt står för utgivningen. Den andra är ett upplägg där det erbjuds författare att medfinansiera utgivningen. Den tredje pelaren är en satsning på klassikerutgivning; det finns många klassiker i vårt litterära kulturarv som riskerar att bli bortglömda; dessa vill vi uppmärksamma genom nya utgåvor. Den fjärde pelaren är uppdragsutgivning åt företag och institutioner.

Förlaget driver dessutom litteraturpodden Dinter utan filter och sajten Libri resurrecti.

I koncernen ingår även Telegrafstationen AB som är en kunskapsorienterad kommunikationsbyrå. Här finns verksamheter som språkgranskning, websidor, boktryck och trycksaker. Där finns även marknadsföringstjänster med inriktning mot den kulturella sektorn. Bland dess kunder finns författare, konstnärer, bibliotek, teatersällskap, kulturföreningar men även företag och organisationer.

Våra SAJTER

Sajter som drivs av bokförlaget Ekström & Garay:

Ekström & Garay Förlag
Telegrafstationen Kommunikationsbyrå
Uttryck!
Dinter Utan Filter Litteraturpodd
Holos Marknadsföring för författare
Libri Resurrecti Återupplivade böcker
Manushjälpen Språktjänster
Telegrafstationen Formgivningsbyrå